President
Xinhua Yu / 郁新华
Xinhua Yu / 郁新华
Chair of Public Relations
Jinliang Cai / 蔡金良
Jinliang Cai / 蔡金良
Wang-Ying Glasgow / 王莹
Wang-Ying Glasgow / 王莹
Principal of GMCS
Tao Liu / 刘涛
Tao Liu / 刘涛
Lijing Xu / 徐丽静
Lijing Xu / 徐丽静
Chair of Technology
Guoqing Wei / 韦国庆
Guoqing Wei / 韦国庆
Lei Yan / 阎磊
Lei Yan / 阎磊
Chair of Community Relations
Xiangdi Wang / 王香娣
Xiangdi Wang / 王香娣
Jesse Gan / 甘习宜
Jesse Gan / 甘习宜
Chair of Cultural Events
Huimin Hu / 胡惠民
Huimin Hu / 胡惠民
Jia Liao / 廖佳
Jia Liao / 廖佳
Treasurer
Albert Du / 杜胜义
Albert Du / 杜胜义
Wenyuan Zhao / 赵文元
Wenyuan Zhao / 赵文元
Secretary
Guoqing Wei / 韦国庆
Guoqing Wei / 韦国庆